Leczenie ambulatoryjne dzieci

Leczenie ambulatoryjne dzieci polega na podejmowaniu specjalistycznych działań w ramach terapii różnego typu chorób. Jego główną cechą jest to, że aby je przeprowadzić, dziecko nie musi przebywać przez cały czas w szpitalu. Na konkretne zabiegi medyczne przychodzi do placówki medycznej „z ulicy”, a po ich zakończeniu może wrócić do domu.

Do najpopularniejszych świadczeń w ramach leczenia ambulatoryjnego dzieci można zaliczyć porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, ale także prowadzenie dializ, tlenoterapii czy założenie pompy insulinowej.

Jak widać, leczenie ambulatoryjne może być związane z różnymi schorzeniami, między innymi chorobami układu oddechowego, krwionośnego czy moczowego.

Rolą lekarza chorób dziecięcych jest zalecenie konkretne metody terapeutycznej lub ewentualne skierowanie do specjalisty. Konieczne może być zgłoszenie się do szpitala, jednak często wystarczające okazuje się leczenie zachowawcze. W każdym przypadku bardzo ważne jest, by rodzice szybko reagowali na symptomy chorobowe i zgłaszali się z dzieckiem do lekarza. Wczesna diagnoza daje bowiem największe szanse na podjęcie skutecznego leczenia.